Cập nhật 12:08 ngày 27/05/2018
Xã Hội | 03 tháng 08, 2017 | 03:21

Hà Nội dừng phát loa phường hàng ngày tại 4 quận nội thành

Theo quy định mới của UBND TP Hà Nội, hệ thống loa phường thuộc địa bàn 4 quận nội thành cũ (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng) chỉ phát thông báo các trường hợp khẩn cấp hoặc theo chỉ đạo.

UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 5133/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Hà Nội dừng phát loa phường hàng ngày tại 4 quận nội thành

Theo đó, thành phố sẽ sắp xếp lại hệ thống loa truyền thanh phường, xã, thị trấn theo hướng hiệu quả, tối ưu, phân bổ hợp lý, đặt tại địa điểm công cộng, đông dân cư, tránh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân, trật tự mỹ quan đô thị.

Đối với các phường thuộc các quận: chỉ duy trì từ 5 đến 10 cụm loa (mỗi cụm tối đa 2 loa). Vị trí các cụm loa do UBND quận căn cứ điều kiện thực tế của địa bàn để lựa chọn, quyết định và gửi Sở Thông tin và Truyền thông danh sách, sơ đồ vị trí cụm loa để tổng hợp. Trừ các cụm loa được lựa chọn duy trì, hệ thống loa truyền thanh phường còn lại được giữ nguyên trạng và tạm dừng phát thanh.

Sở Thông tin- Truyền thông chủ trì, phối hợp UBND các quận theo dõi, đánh giá hiệu quả, báo cáo UBND Thành phố quyết định phương án sắp xếp chính thức. Đối với địa bàn thị xã Sơn Tây và các huyện: Tiếp tục duy trì hệ thống đài truyền thanh (ĐTT) nhưng sắp xếp lại, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Về nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới hoạt động của ĐTT phường, xã, thị trấn, trên địa bàn 4 quận (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng): Chỉ phát nội dung thông báo các trường hợp khẩn cấp (phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh…) hoặc theo yêu cầu của Trung ương và Thành phố.

Địa bàn các quận còn lại: Đài truyền thanh phường chỉ phát thông tin có liên quan đến dân cư trên địa bàn, cụ thể: Tin địa phương: Công việc chung của phường; vận động, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Trung ương và Thành phố; biểu dương, khen thưởng người tốt – việc tốt với cá nhân, tập thể trên địa bàn… Thông tin các chủ trương của Thành phố (khi có văn bản chỉ đạo). Thông báo công việc có mốc thời gian thực hiện (khám nghĩa vụ quân sự, tiêm chủng, giải phóng mặt bằng, chi trả lương hưu…); Thông báo các trường hợp khẩn cấp (phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh)…

Với địa bàn các huyện, thị xã, sẽ thực hiện tiếp sóng đài cấp trên và phát thông tin có liên quan đến dân cư trên địa bàn (như nội dung thông tin đối với đài phường thuộc các quận). Quy định mới có hiệu lực từ 1/8/2017.

Trước đó, tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý II-2017, lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu, ở 4 quận nội thành cũ (Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng), mỗi phường chỉ có từ 5 đến 10 cụm loa phường và chỉ tuyên truyền về thiên tai, thảm họa không để người dân bức xúc thêm. Không được chĩa vào trường học, bệnh viện, khu vực nhiều người già, người nước ngoài…

Hệ thống này chỉ tuyên truyền những thông tin liên quan đến thiên tai, thảm hoạ chứ ko sử dụng hàng ngày. “Việc này phải hoàn thành trong tháng 7. Không để người dân khó chịu nữa. Tới đây TP sẽ triển khai các thiết bị thông minh để phục vụ các thông tin cần thiết tới người dân cũng như thực hiện các dịch vụ công”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.
Tú Anh / Tiền Phong